نسخه‌ی قابل چاپ
(چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398)

منتظر بهترینها باشید

انتظارات شما تعیین می کنند که چه چیزی را می بینید و تجربه می کنید.

اگر اتتظار مشکلات را داشته باشید،روی آن تمرکز می کنید و همان را می بینید.

اگرما منتظر موفقیت باشید، با آن هماهنگ می شوید و این هماهنگی شما را به دیدن و تجربه کردن موفقیت می رساند انتظارات شما همچون فرمان خودرو هستند که مسیر حرکت شما را مشخص می کنند.
ارسال شده توسط mohammadtaha1980 در تاریخ 1397/09/13 - 19:25
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21414088/منتظر بهترینها باشید انتظارات شما تعیین می کنند...html
در قلبهای مهربون