نسخه‌ی قابل چاپ
(چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398)

می‌دانم هیچ چیز مثل اندوه، روح را تصفیه نمی کند و الماس عاطفه را صیقل نمی دهد؛ اما میدان دادن به آن را نیز هرگز نمی‌پذیرم؛ چرا که غم حریص است و بیشتر خواه و مرز ناپذیر...

هر قدر که به غم میدان بدهی، میدان می‌طلبد، و باز هم بیشتر، و بیشتر...

هر قدر در برابرش کوتاه بیایی، قد می‌کشد، سلطه می‌طلبد، و له می‌کند...

غم، هرگز عقب نمی‌نشیند مگر آن که به عقب برانی‌اش، نمی‌گریزد مگر آن که بگریزانی اش، آرام نمی‌گیرد مگر آن که بی‌رحمانه سر کوبش کنی.

ارسال شده توسط mohammadtaha1980 در تاریخ 1397/09/13 - 19:00
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21414081/می‌دانم هیچ چیز مثل اندوه، روح را تصفیه نمی کند و...html
در قلبهای مهربون