نسخه‌ی قابل چاپ
(چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398)

زن ها
وقتی میخندند
انگار دنیا میخندد
میگویید نه؟
فکر کنید به خنده های مادرتان
مادرتان که میخندد، پدرتان مگر میتواند نخندد؟
جنس زن خوب است که خنده رو باشد
دنیا به لبخندشان نیازمند است
زن بخندد، تمام مردان وابسته به آن میخندند
آنها بلدند کاری کنند
تا پدر بخندد
برادر بخندد
عشق بخندد
تمام در و دیوار خانه بخندد
دنیا بخندد

ارسال شده توسط Maryam-jojo در تاریخ 1397/09/08 - 12:54
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21413471/زن ها وقتی میخندند انگار دنیا میخندد میگویید نه؟ ...html
در قلبهای مهربون