نسخه‌ی قابل چاپ
(دوشنبه 02 اردیبهشت 1398)

آدم در روز کلی کلمه می‌شنود ...
بعضی کلمه‌ها آبادت می‌کنند و بعضی ها خراب !
بعضی کلمه‌ها جنسیت دارند، بعضی‌ها هم شخصیت ..
بعضی هامونث‌اند و لطیف یا مذکرند و خشن ..
کلمه‌ها وزن و مزه هم دارند.
وزن بعضی‌هایشان زیاد است و مزه‌ی بعضی‌هایشان تلخ.
بعضی‌هایشان قلع و قمع می‌کنند و بعضی‌هایشان نوازش ...
شنیدن جمله‌ی «جای طرف خالی ! » همیشه غمگینم می‌کند..
یادآوری می‌کند یکی باید باشد و نیست..
حس می‌کنم جای های خالی‌ دلم زیاد شده ...
آهی از دل میکشم و می‌گویم:
"جای خالی بعضی آدم‌ها با هیچ چیز پر نمی‌شود" ...!

{-35-}

دل شکسته

ارسال شده توسط bi_nam_71 در تاریخ 1397/08/17 - 17:23
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21411052/آدم در روز کلی کلمه می‌شنود بعضی کلمه‌ها آبادت م...html