نسخه‌ی قابل چاپ
(دوشنبه 02 اردیبهشت 1398)

در انجماد خاطره سرد زندگی
در این حصار تنگ غم آلود بد صفت
گیریم کنج یک قفس ساکت خموش
رویایمان همه آزادی است و بس
بس دانه ما خوریم چه ارزان ز دشت عشق
بی هیچ منت بی مایه از کسی
حتی دورن حس به غم گشتمان بگرد
شادی که نیست مرده قلبمان
تنها به درد دچاریم و نیست راه
شاید که عشق کند راه تازه باز......
..ارشک...................

ارسال شده توسط arashke-kabir در تاریخ 1397/08/16 - 14:03
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21411047/در انجماد خاطره سرد زندگی در این حصار تنگ غم آلود...html