نسخه‌ی قابل چاپ
(دوشنبه 02 اردیبهشت 1398)

‌‌‌

ندانم کجا میکشانی مرا
ندانم کجا؟

لیک دانم
یقین
کزین تنگنا میرهانی مرا
کجا می کشانی نهانی مرا؟!

#شفیعی‌کدکنی ‌
ارسال شده توسط mahtarad در تاریخ 1397/08/16 - 12:57
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21411046/‌‌‌ ندانم کجا میکشانی مرا ندانم کجا؟ لیک دانم ی...html
در عـطـر یــاس