نسخه‌ی قابل چاپ
(پنجشنبه 01 فروردین 1398)

خودت را
به هیچ زبانی

برای کسی ترجمه نکن

آنکس که دوستت دارد

بایدهمه آنچه که هستی را

ازلابه لای حرفهای نگفته ات

ازعمق نگاه ساده ات

ازحسادت دستهای مهربانت بفهمد

آدمها رااز روی عکسهایشان نشناسید...

آدمها ازبی حوصلگی هایشان...

ازخستگیهایشان ...

ازدلتنگیهایشان...

ازغصه هایشان...

عکس نمی گیرند...
ارسال شده توسط borhan00 در تاریخ 1397/08/15 - 23:28
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21411037/خودت را به هیچ زبانی برای کسی ترجمه نکن آنکس ک...html
در لحظه های عاشقیــــــ.....