نسخه‌ی قابل چاپ
(دوشنبه 02 اردیبهشت 1398)

بالاخره در زندگی هر آدمی یک نفر پیدا می شود که بی مقدمه آمده ..
مدتی مانده قدمی زده و بعد اما بی هوا غیبش زده و رفته !
آمدن و ماندن و رفتن آدم ها مهم نیست ..
اینکه بعد از روزی روزگاری، در جمعی حرفی از تو به میان بیاید
آن شخص چگونه توصیفت می کند مهم است !
اینکه بعد از گذشت چند سال، چه ذهنیتی از هم دارید مهم است
اینکه آن ذهنیت مثبت است یا منفی مهم است ...!
اینکه تو را چطور آدمی شناخته، مهم است...!
منطقی هستی و می شود روی دوستی ات حساب کرد مهم است...!
می گوید دوست خوبی بودی یا مهمترین اشتباه زندگیش ..؟
اینکه خاطرات خوبی از تو دارد یا نه برعکس
اینکه رویایی یا نه درسی شدی برایش..!
به گمانم ذهنیتی که آدم ها از خود برای هم به یادگار می گذارند
از همه چیز بیشتر اهمیت دارد !

وگرنه همه آمده اند که یک روز بروند ....


{-35-}

دل شکسته

ارسال شده توسط bi_nam_71 در تاریخ 1397/08/15 - 19:50
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21411034/بالاخره در زندگی هر آدمی یک نفر پیدا می شود که بی...html