نسخه‌ی قابل چاپ
(چهارشنبه 29 اسفند 1397)

شیخی را پرسیدند
چگونه ای این همه آرامی
آرامش خود را چگونه به دست می آورید
شیخ فرمود از حیوانات ...

#ناامیدی_از_انسان ها
ارسال شده توسط Narcic1212 در تاریخ 1397/07/25 - 22:28
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21408725/شیخی را پرسیدند چگونه ای این همه آرامی آرامش خو...html