نسخه‌ی قابل چاپ
(شنبه 04 اسفند 1397)

برای موفق شدن

ابتدا مورد تمسخر

واقع میشوی

سپس باخشونت

به مخالفت باتو

میپردازند

سرانجام به تو

ایمان میاورند!{-35-}
ارسال شده توسط iranvatanman در تاریخ 1397/07/20 - 13:35
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21407447/برای موفق شدن ابتدا مورد تمسخر واقع میشوی سپس...html
در عـطـر یــاس