نسخه‌ی قابل چاپ
(پنجشنبه 02 اسفند 1397)

عاشقت خواهم شد
آن گونه که شاعران
ما را قهرمانِ داستان هایشان کنند
آن طور که لیلا به مجنون بگوید یاد بگیر
و شیرین‌ مرا با دست با فرهاد نشان دهد
عاشقت‌ خواهم شد
آن گونه که داستانِ شبِ مادر بزرگ ها شویم
آن طور که صدای این عشق در‌گوشِ دنیا بپیچد
و خدا پاییزش را به ما هدیه دهد
عاشقت خواهم شد
طوری که تو به خودت حسادت کنی
من به تو
و عشق به ما!
عاشقت خواهم شد
آن‌گونه که خدا عشق را از روی ما بنویسد!
کافی ست امشب صدای پایت در رویایم بپیچید!
کافی ست به خوابم بیایی!
{-41-}{-41-}{-41-}
ارسال شده توسط sorosh272 در تاریخ 1397/07/20 - 02:21
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21407358/عاشقت خواهم شد آن گونه که شاعران ما را قهرمانِ د...html
در عـطـر یــاس