نسخه‌ی قابل چاپ
(شنبه 04 اسفند 1397)

وقتی سوار تاب زندگی شدی
مراقب باش
دست روزگار هلت ميدهد
ولي قرار نيست تو بيفتي
اگر بي تاب نباشي و خودت را به آسمان گره زده باشي
اوج مي گيري
به همين سادگي
ارسال شده توسط amin13 در تاریخ 1397/07/19 - 20:15
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21407345/وقتی سوار تاب زندگی شدی مراقب باش دست روزگار هلت ...html