نسخه‌ی قابل چاپ
(جمعه 06 اردیبهشت 1398)

از پاهایت می بوسم
تا به سرت
هفت آسمان را
رد می کنم
مگر میشود
در آسمان
شقایق کاشت
که جای بوسه ام
دشتی پر از شقایق میشود
و دلم پروانه هایی
که پر میکشد برایت
بهشت
دروغی بیش نیست
در پیش لذت اندامت
شراب میریزد از
جام لبانت
بر دهانم
عسل میچکد از
چانه و گونه ات
وقتی که میخندی
بر شبق گیسویت
ستاره ها چشمک میزنند
و من تو را
همچون اسبی چموش
در سبزه زار اردیبهشت
میچرم
و سیر میدوم
بر نسیم خنک سینه هایت
عطرت را
استشمام میکنم
وبهشت
چیزی نیست
جز تسلیم چشمانت
آرامش دستانت
و بوسه بر لبانت
{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}
ارسال شده توسط sorosh272 در تاریخ 1397/07/16 - 14:54
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21406742/از پاهایت می بوسم تا به سرت هفت آسمان را رد می کن...html
در قلبهای مهربون