نسخه‌ی قابل چاپ
(پنجشنبه 02 اسفند 1397)

پروانه شکسته بال
سعی در پرواز دارد
می پرد و می خورد دوباره بر زمین
باز هم می کند تلاش
باز می پرد و باز می خورد
چو پر یواش بر زمین
نمی شود ناامید
چه زجر می کشد چو من
تلاش می کند تلاش
شکسته است بالش چو قلب من
و باز می کند تلاش!!!
ارسال شده توسط paripariyaa در تاریخ 1397/07/02 - 11:49
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21404895/پروانه شکسته بال سعی در پرواز دارد می پرد و می خو...html