نسخه‌ی قابل چاپ
(چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398)

گفتاا....
بانو! که لبت فقط نمک دارد و بس!
صد فتنه با دوز و کلک دارد و بس!
گفتاا: که کمی ...ببوسمت دزدانه ؟!؟
گفت : که تنت میل کتک دارد و بس

ارسال شده توسط rolida در تاریخ 1397/05/18 - 09:57
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21400258/گفتاا بانو! که لبت فقط نمک دارد و بس! صد فتنه با ...html