نسخه‌ی قابل چاپ
(پنجشنبه 02 اسفند 1397)

کاش دغدغه فکری منم مثل مولانا بود اونوقت منم خوش به حالم بود.
مولانا حسودانه می‌پرسد:
«جانِ جهان! دوش کجا بوده‌ای؟»
بعد خودش را دلداری می‌دهد: «در دل ما بوده‌ای».
بعد سعی می‌کند دلِ محبوب را نرم کند: «آه که من دوش چه‌سان بوده‌ام!»
و باز حسادت هجوم می‌آورد: «آه که تو دوش که‌ را بوده‌ای!»
و دوباره خودش را دلداری می‌دهد: «در آغوش قبا بوده‌ای.»{-35-}
ارسال شده توسط Maa12 در تاریخ 1397/05/06 - 14:47
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21399960/کاش دغدغه فکری منم مثل مولانا بود اونوقت منم خوش ...html
در عـطـر یــاس