نسخه‌ی قابل چاپ
(شنبه 27 بهمن 1397)

من در پس در تنها مانده
بودم ؛
همیشه خودم را؛
در پس یک در تنها دیده ام !
گویی وجودم در پای،
این در جا مانده بود
در گنگی آن ریشه داشت
آیا زندگی ام صدایی بی پاسخ نبود ؟
در اتاق بی روزن انعکاسی سرگردان بود !
و من درتاریکی خوابم برده بود؛
در ته خوابم خودم را پیدا کردم !
و این؛
هوشیاری خلوت خوابم را آلود !
آیا...؟؟
این هوشیاری خطای تازه من بود ؟

Sohrab_Sepehrei#
ارسال شده توسط seuda-mohamadi در تاریخ 1397/04/19 - 19:48
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21399733/من در پس در تنها مانده بودم ؛ همیشه خودم را؛ د...html