نسخه‌ی قابل چاپ
(یکشنبه 28 بهمن 1397)

مرا نمی ‌توان شناخت

بهتر از آنکه تو شناخته‌ ای

چشمان تو

که ما هردو در آن به خواب فرو می رویم

به روشنایی های انسانی من

سرنوشتی زیباتر از شب های جهان می بخشند

چشمان تو

که در آن ها به سیر و سفر می پردازم

به جان جاده ها

احساسی بیگانه از زمین می بخشند.

چشمانت

که تنهایی بی پایان ما را می نمایانند

آن نیستند که خود می پنداشتند

تو را نمی توان شناخت

بهتر از آنکه من شناخته ام.
{-41-}
ارسال شده توسط sorosh272 در تاریخ 1397/04/19 - 02:26
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21399722/مرا نمی ‌توان شناخت بهتر از آنکه تو شناخته‌ ای ...html
در عـطـر یــاس