نسخه‌ی قابل چاپ
(شنبه 27 بهمن 1397)

درست..
زندگی فراز و نشیب زیاد دارد
روزهای تلخ و شیرین زیاد دارد
ناراحتی و خوشحالی زیاد دارد
اما هرچه باشد زندگی‌ست.

"نمی‌شود بخاطر روزهای بدش از آن گذشت.
نمی‌شود با چند تلخی آن را نخواست."

درست مثل تو؛
وقتی می‌گویم "تو زندگی منی"،
یعنی با همه‌ی روزهای خوب و بدت،
حال خوش و ناخوشت،
با بی حوصلگی هایت می‌سازم.
چون نمی‌شود از تو گذشت
نمی‌شود تو را نخواست

"چون تو واقعا زندگی هستی..."
seudaaa#

ارسال شده توسط seuda-mohamadi در تاریخ 1397/04/19 - 01:52
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21399719/درست زندگی فراز و نشیب زیاد دارد روزهای تلخ و شیر...html