نسخه‌ی قابل چاپ
(شنبه 27 بهمن 1397)

تلخ کامی ام را
در سایهء تاک
دراز کشیده ام
می دانم
تلفیق تلخی ها
خوابی است
شیرین
ارسال شده توسط sediq_bader در تاریخ 1397/04/16 - 14:44
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21399488/تلخ کامی ام را در سایهء تاک دراز کشیده ام می دانم...html