نسخه‌ی قابل چاپ
(شنبه 27 بهمن 1397)

...و من
این
انسان
کسی که باید در پی چیزی باشد
- همیش -
ګهی بدنبال عشق
راه می افتم
ګهی زنده ګي را
تا نهایت می دوم
و ګهی
با پای فکر قدم می زنم
این یک قدم فاصله
تا مرګ را
ارسال شده توسط sediq_bader در تاریخ 1397/04/16 - 14:28
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21399485/و من این انسان کسی که باید در پی چیزی باشد - هم...html