نسخه‌ی قابل چاپ
(پنجشنبه 01 فروردین 1398)

‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌می دانی چیست؟
به نظر می رسد
زندگی مشکل نیست،
بلکه مشکلات زندگی اند...!{-75-}


‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‎‌‌ ‌
ارسال شده توسط mahtarad در تاریخ 1397/04/12 - 21:12
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21399116/‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎ ‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌...html
در عـطـر یــاس