نسخه‌ی قابل چاپ
(چهارشنبه 07 فروردین 1398)

گاهی که دستم به تو نمی رسد حریف واژه ها می شوم هوس می کنم تمام دیوارهای سفید خانه ام را ازنام تو پر کنم و تنگاتنگ تو بی هیچ فاصله ای بنشینم و تمام عکسهای تو را در آغوش بگیرم . دلتنگ که می شوم عکس های کوچکت را می بوسم و یک روز که خیلی دلتنگ بودم دلم را درقاب آیینه عکس تو جا گذاشتم تا تو دلتنگی مرا بفهمی ....
ارسال شده توسط reza_1371 در تاریخ 1397/04/10 - 12:15
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21399011/گاهی که دستم به تو نمی رسد حریف واژه ها می شوم هو...html