نسخه‌ی قابل چاپ
(پنجشنبه 27 دی 1397)

دختران دشت !
دختران انتظار !
دختران امید تنگ
در دشت های بیکران
وارزو های بی کران
در خلق های تنگ
دختران خیال الاچیق نو
در الاچیق هائی که صد سال
از زره جامه تان اگر بشکوفید
باد دیوانه
یال بلند اسب تمنا را
اشفته کرد خواهد .....شاملو
ارسال شده توسط ahmad-roshn در تاریخ 1397/03/24 - 17:11
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21396976/دختران دشت ! دختران انتظار ! دختران امید تنگ در ...html