نسخه‌ی قابل چاپ
(دوشنبه 01 بهمن 1397)

زنان ریشه های انسانیت اند
اشتباه است اگر فکر کنیم
با محدود کردن ریشه ها
شاخه ها بهتر رشدخواهندکرد
هر قدر ریشه ها
محدود تر شوند
شاخه ها پژمرده تر
فاسد تر
ورشد نایافته ترخواهند شد
ارسال شده توسط mahtarad در تاریخ 1397/03/24 - 12:16
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21396915/زنان ریشه های انسانیت اند اشتباه است اگر فکر کنی...html
در عـطـر یــاس