نسخه‌ی قابل چاپ
(دوشنبه 29 مرداد 1397)

نقب‌هایی به شعر و مرگ [۱] | ورنر لمبرسی

اثری از:مهشید شریفیان، ورنرلمبرسی… شـعـر
رابطـه ناشـناختـه ای با حقـیقـت دارد
مرگ به همـچنـیـن

شـعـر، مـرگ نـیـست
اما از مرگ گذر میکند

مرگ
بسـان ِ شـعـر
شانه به شانه ی خطر
راه میسپرد

مرگ ، شاعرانه است
از آن رو که بازگشت ندارد

شعر، مرگ ِ مرگ است

شعر در معرض ِ خطر است
چرا که ناگهان پرده از هستی ِ خود بر میکشد
و پس از آن
هیچ باقی نمی ماند …

…مرگ ، یـک فاجـعه ی بی کم و کاست ِ ریاضـیست

بـا یک جـواب ِ حاصـل بـرای ادامـه ی معـادله
شـعـر فـقـدانـیسـت ضـروری ، در ایـجـاد تعادل

غیبت ِ زمان ، تنها وقـت ِ مـوجـود اسـت
یک آن
یک آن است به تمام
یک آن ، یگانه حقیقت مرگ است

حـقـیقت از خود هـیچ سـخن به مـیان نـمی آورد
ونه مرگ و نه شـعـر

مرگ ،نه شعری کامل است و نـه به تمامی خود
تنها شـعر ، تـمـام ِ خود اسـت …
دل شکسته


ارسال شده توسط ahmad-roshn در تاریخ 1397/03/24 - 11:40
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21396908/نقب‌هایی به شعر و مرگ [۱] | ورنر لمبرسی اثری از:...html