نسخه‌ی قابل چاپ
(چهارشنبه 07 فروردین 1398)

غمی غمناک


نیست رنگی که بگوید با من

اندکی صبر، سحر نزدیک است

هر دم این بانگ برآرم از دل:

وای، این شب چقدر تاریک است!


خنده‌ای کو که به دل انگیزم؟

قطره‌ای کو که به دریا ریزم؟

صخره‌ای کو که بدان آویزم؟


مثل این است که شب نمناک است

دیگران را هم غم هست به دل،

غم من، لیک، غمی غمناک است

ارسال شده توسط reza_1371 در تاریخ 1397/03/06 - 14:06
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21394333/غمی غمناک نیست رنگی که بگوید با من اندکی صبر، ...html