نسخه‌ی قابل چاپ
(چهارشنبه 21 آذر 1397)

..........چه بی تابانه می خواهمت
............ای دوریت آزمون تلخ زنده بگوری
...............چه بی تابانه تو را طلب می کنم
ارسال شده توسط arena1 در تاریخ 1397/02/14 - 17:35
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21387978/چه بی تابانه می خواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده بگ...html