نسخه‌ی قابل چاپ
(شنبه 27 بهمن 1397)

چه طعم لذتبخشی دارد مولکول‌های این هوا. چند دقیقه پیش اینجا بودی نه؟!
ارسال شده توسط q-vazife در تاریخ 1397/01/29 - 18:11
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21383939/چه طعم لذتبخشی دارد مولکول‌های این هوا چند دقیقه ...html