نسخه‌ی قابل چاپ
(شنبه 03 فروردین 1398)

توو روزایی که دلتنگ تو هستم
ازم احساس دلتنگی رو کم کن
منم که از خودم دورم یه عمره
بیا آینده رو شکل خودم کن
"مسعود مالمیر)

ارسال شده توسط basedamusic در تاریخ 1397/01/20 - 11:09
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21381538/توو روزایی که دلتنگ تو هستم ازم احساس دلتنگی رو ک...html
در ســـــنگ صـــــبور