نسخه‌ی قابل چاپ
(سه شنبه 02 بهمن 1397)

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت
بادت اندر شهرياری برقرار و بر دوام
سال خرم ، فال نيكو ، مال وافر ، حال خوش
اصل ثابت ، نسل باقی ، تخت عالی ، بخت رام
سال نو مبارک {-35-}{-35-}
ارسال شده توسط mehdi-2012 در تاریخ 1396/12/29 - 21:05
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21375081/سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت باد...html