نسخه‌ی قابل چاپ
(دوشنبه 26 آذر 1397)

زین خوشترت کجا خبری در زند که دوست

سر بی خبر
به ما زد و
از ما خبر گرفت

#شهریار
ارسال شده توسط mahtarad در تاریخ 1396/12/23 - 20:44
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21373903/زین خوشترت کجا خبری در زند که دوست سر بی خبر ...html
در عـطـر یــاس