نسخه‌ی قابل چاپ
(دوشنبه 26 آذر 1397)

چرا یهو 15 سال پیش نمیشه که نشسته باشیم تو آونجر آبیمون؟ مدرن تاکینگ گوش بدیم و از گرما تلف شیم. سرمو به زور از پنجره ی جلویی بدم بیرون و باد موهامو ببره. چی شد آونجر آبیمون؟ چرا دیگه باد موهامو نمیبره؟
ارسال شده توسط tanin در تاریخ 1396/12/21 - 14:13
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21373387/چرا یهو 15 سال پیش نمیشه که نشسته باشیم تو آونجر ...html