نسخه‌ی قابل چاپ
(چهارشنبه 30 خرداد 1397)

چرا غم ها نمی دانند؟ که من غمگین ترین غمگین این شهرم؟بیا ای دوست بامن باش؟که من تنهاترین تنهای این شهرم.
ارسال شده توسط Nafas_ayhan70 در تاریخ 1396/12/18 - 01:23
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21372027/چرا غم ها نمی دانند؟ که من غمگین ترین غمگین این ش...html