نسخه‌ی قابل چاپ
(چهارشنبه 28 آذر 1397)

قرار بود

تنهایت نگذارم

اما چه می شود کرد

با این قلب دقیق

که ثانیه ای فالش نمی زند

و نفسی

که هر چه می کشم

از سماجت اوست!
ارسال شده توسط katan در تاریخ 1396/12/15 - 12:05
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21370582/قرار بود تنهایت نگذارم اما چه می شود کرد با ای...html
در sheidae