نسخه‌ی قابل چاپ
(چهارشنبه 28 آذر 1397)

روزی
روزگاری
یکی از روز هائی که فکر میکنی
بر جنازه ام خواهی خندید
رسوا
باهم
در این گرداب جان خواهیم داد

تنهایت نمی گذارم
ارسال شده توسط katan در تاریخ 1396/12/15 - 12:03
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21370581/روزی روزگاری یکی از روز هائی که فکر میکنی بر جنا...html
در sheidae