نسخه‌ی قابل چاپ
(یکشنبه 25 آذر 1397)

خبر خوشی برایت دارم

می توانی مراکنار آن ستون
یا بغل دست مبل قرمز

یا هر جا که دلت خواست بگذاری

فقط کمی برایت خرج تراشیده ام

کاه

کمی کاه

باندازه ی درونم که تهی شده است.
ارسال شده توسط katan در تاریخ 1396/12/15 - 12:02
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21370579/خبر خوشی برایت دارم می توانی مراکنار آن ستون ...html
در sheidae