نسخه‌ی قابل چاپ
(یکشنبه 25 آذر 1397)

خدا گفت ببرینش جهنم
برگشت و نگاهی به خدا کرد
خدا گفت : نبرینش
او را به بهشت ببرین !
فرشتگان سوال کردند چرا ؟
جواب آمد : چون او هنوز به من امیدوار است{-35-}
ارسال شده توسط amir_alizadeh در تاریخ 1396/12/09 - 22:18
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21368524/خدا گفت ببرینش جهنم برگشت و نگاهی به خدا کرد خدا ...html
در عـطـر یــاس