نسخه‌ی قابل چاپ
(یکشنبه 25 آذر 1397)

گاهی جلوی آیــــــنه می ایستَم...خودم را در آن میبینم... دست روی شانه هایَش میگذارم.....ومیگویَم چِه تحملی داریـــ
ارسال شده توسط arena1 در تاریخ 1396/12/09 - 22:05
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21368511/گاهی جلوی آیــــــنه می ایستَمخودم را در آن میبین...html