نسخه‌ی قابل چاپ
(چهارشنبه 21 آذر 1397)

راشکستند اما من به تلافی اش هرگز دلی را نخواهم شکست زیرا نمیخواهم دلی بچشد هر انچه که دل من چشید وکشید

رویاهایم را در کنار کسانی گذراندم..

که بودند ولی نبودند...

همراه کسانی بودم که همراهم نبودند..

وسیله کسانی بودم که هرگز آنها را وسیله قرار ندادم..

دلم را کسانی شکستند که هرگز قصد شکستن دل آنها را نداشتم
و سکوت
* بلندترین فریاد است ..
ارسال شده توسط hassan_waysi در تاریخ 1396/11/27 - 17:51
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21362610/راشکستند اما من به تلافی اش هرگز دلی را نخواهم شک...html
در sheidae