نسخه‌ی قابل چاپ
(چهارشنبه 21 آذر 1397)

چه كیفی دارد
كسی باشد كه وقتی نام كوچكت را
از ته دل صدا میكند
لبخندی روی لبات نقش ببندد........
و تو آرام بگویی جانم...
ارسال شده توسط afrooz در تاریخ 1396/11/23 - 14:33
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21360085/چه كیفی دارد كسی باشد كه وقتی نام كوچكت را از ت...html
در دریای عاشقان