نسخه‌ی قابل چاپ
(سه شنبه 02 بهمن 1397)

آدم هایی هستند که دلبری نمیکنند،
حرفهای عاشقانه نمیزنند،
چیز خاصی نمیگویند که ذوق کنی
آدمهایی که نمیخواهند عاشقت کنند..
اما عاشقشان میشوی!
ناخواسته دلت برایشان میرود...
این آدمها فقط راست میگویند
راست می گویند با چاشنی قشنگ " مهر"
لبخند میزنند نه برای اینکه توجهت را جلب کنند،
لبخند میزنند چون لبخند جزئی از وجودشان است...
لبخندشان مصنوعی نیست، اجباری نیست

اینها ساده اند
حرف زدنشان...
راه رفتنشان...
نگاهشان....
ادعا ندارند، بی آلایشند، پاک و مهربانند....
"چقدر دوست دارم این آدمها را...
ارسال شده توسط 65soheil در تاریخ 1396/11/17 - 22:55
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21357181/آدم هایی هستند که دلبری نمیکنند، حرفهای عاشقانه ن...html
در شبگرد