نسخه‌ی قابل چاپ
(پنجشنبه 28 تیر 1397)

"قلم در دست می گیرم
که بنویسد جهانم را
چنان با احتیاطم که نبازم
تکه نانم را"
نشد هنگام جان دادن
بر‌ای دلخوشی حتی
همان معشوق بی رحمم
بخواند داستانم را{-35-}
ارسال شده توسط iranvatanman در تاریخ 1396/10/23 - 13:27
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21345387/ قلم در دست می گیرم که بنویسد جهانم را چنان با اح...html
در عـطـر یــاس