نسخه‌ی قابل چاپ
(دوشنبه 26 آذر 1397)

زندگی بسیار کوتاه تر از آنست
که بخواهیم بعضی از کلماتِ مهم را ناگفته نگه داریم !
مثل دوستت دارم
ارسال شده توسط shadii650 در تاریخ 1396/10/02 - 19:00
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21334692/زندگی بسیار کوتاه تر از آنست که بخواهیم بعضی از ک...html
در لحظه های عاشقیــــــ.....