نسخه‌ی قابل چاپ
(دوشنبه 30 مهر 1397)

حکایت من حکایت کسی است که عاشق سفر دریا بود اما قایق نداشت

دلباخته سفر بود

امــــــــــــــــــــا همسفر نداشت

حکایت کسی است که زجر کشید

امـــــــــــــــــــــا ضجه نزد

زخم داشت و ننالید

گریه کرد

امـــــــــــــــــــــااشک نریخت

حکایت من!

حکایت کسی است که پر از فریاد بود

امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

سکوت کرد تا همه صداها را بشنود!!!
ارسال شده توسط shadii650 در تاریخ 1396/09/30 - 10:12
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21333861/حکایت من حکایت کسی است که عاشق سفر دریا بود اما ...html
در ســـــنگ صـــــبور