نسخه‌ی قابل چاپ
(یکشنبه 30 دی 1397)

نی قصه‌ی آن شمع چگل بتوان گفت نی حال دل سوخته دل بتوان گفت
غم در دل تنگ من از آن است که نیست

یک دوست که با او غم دل بتوان گفت حافظ
ارسال شده توسط alisiadat در تاریخ 1396/09/18 - 12:10
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21328808/نی قصه‌ی آن شمع چگل بتوان گفت نی حال دل سوخته د...html
در sheidae