نسخه‌ی قابل چاپ
(جمعه 03 اسفند 1397)

برای استمرار یک لبخند
برای آشتی با زندگی ...
خواهم آمد
بر سر هر دیواری
میخکی خواهم کاشت
پای هر پنجره ای
شعری خواهم خواند
هر کلاغی را کاجی خواهم داد
مار را خواهم گفت :
چه شکوهی دارد غوک
آشتی خواهم داد
آشتی خواهم کرد
راه خواهم رفت
نور خواهم خورد
دوست خواهم داشت

{-35-}
ارسال شده توسط yanar73 در تاریخ 1396/08/26 - 15:03
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21319574/برای استمرار یک لبخند برای آشتی با زندگی خواهم آ...html