نسخه‌ی قابل چاپ
(یکشنبه 01 مهر 1397)

دنیا مثل تاب می ماند که کودکیچند دقیقه ای را روی آن بازی می کندو به نفر بعد می سپاردخیلی ها پیش از من و تو سوار اینتاب شده اند رفیق...قدر همدیگه رو بدونیم....
ارسال شده توسط mohammadtaha563 در تاریخ 1396/08/24 - 01:23
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21319005/دنیا مثل تاب می ماند که کودکی چند دقیقه ای را...html