نسخه‌ی قابل چاپ
(سه شنبه 26 تیر 1397)

منهمحق دارم .
از کلمات زیبا وپر احساس بکار ببرم .
ولی حس احترام نمیگذارد ؟
ارسال شده توسط ahmad-roshn در تاریخ 1396/07/20 - 20:47
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21308144/منهمحق دارم از کلمات زیبا وپر احساس بکار ببرم ...html