نسخه‌ی قابل چاپ
(سه شنبه 26 تیر 1397)

لبخند بزن!

برآمدگی گونه هایت توان آن را دارد

امید رفته را بازگرداند

گاه قوسي كوچك

معماري بنايي را نجات مي دهد............
دل شکسته


ارسال شده توسط ahmad-roshn در تاریخ 1396/07/20 - 20:39
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21308143/لبخند بزن! برآمدگی گونه هایت توان آن را دارد ا...html